Una-kop2mm d.o.o. je društvo za građevinarstvo, novogradnju i rekonstrukciju sa sedištem u Inđiji ul.Vojvode Stepe 1/16. Bavimo se izvođenjem svih građevinskih i zanatskih radova u nisko i visoko gradnji. Nastojimo da naše usluge građevinskih radova budu izvedene stručno, brzo i efikasno u vrhunskom kvalitetu.

     Za sve izvedene radove i ugrađen materijal dajemo garancije za kvalitet i kvantitet radova i ugrađenog materijala. Za izvođenje naših radova koristimo visokokvalitetne i atestirane materijale renomiranih domaćih i stranih proizvođača.

     Preduzeće sarađuje sa dosta kooperanata koje angažujemo kao podizvođače za završne radove na objektima koje gradimo.

 

 

Make a Free Website with Yola.